Blogg

E-fakturor – miljövänligt och smidigt

E-fakturans intåg började redan i slutat av 90-talet då bankgiro lanserade ett system för elektroniska fakturor som skulle göra fakturahanteringen enklare och smidigare än någonsin. Sedan dess har mycket hänt och idag har nästan alla företag ett internt elektroniskt flöde när det kommer till hanteringen av fakturorna. Många tycker dock att det kan vara lite krångligt att ta emot e-fakturor och särskilt i de fall fakturan kommer i ett format man inte känner till eller vet hur man ska hantera. Lösningen på detta kan vara att börja med ett smart system för hantering av e-fakturor, som till exempel Readsoft erbjuder.

Vad går systemet ut på?

Readsofts system för e-fakturor går ut på att dina leverantörer skickar en e-faktura som ditt system sedan tar emot. Om det är första gången ni erhåller en faktura från just denna leverantör verifierar ni fakturan för att kontrollera så att allting är rätt. Programvaran lär sig sedan hur e-fakturor från denna leverantör ska tas emot och samma sak gäller för de fall då formatet på fakturan är okänt. Ni verifierar fakturan och ställer in programmet för att hantera den på ett visst sätt. Nästa gång kan programvaran automatiskt skicka vidare fakturan för attest, vilket i det långa loppet är ovärderligt när det gäller smidighet och effektivitet. Förutom att det är ett enkelt sätt att få överblick över sina fakturor så minskar det också behovet av externa konsulter eftersom programvaran är så pass enkel att hantera att företagets egen personal kan göra det.

Ett miljövänligare alternativ

Att börja med elektroniska fakturor är inte bara smidigare och tidsbesparande, utan också ett modernt och miljövänligt initiativ. Ni behöver inte längre hantera samma mängd papper, samtidigt som den automatiska hanteringen gör att risken för eventuella fel minskar avsevärt.