FAQ Fakturaservice

När ett företag erbjuder fakturaservice så innebär det flera saker som köp av fakturor, fakturabelåning, administrativ hjälp, med mera. Här följer viktiga frågor och svar omkring fakturaservice och factoring.

Vad är en fakturaservice?

En fakturaservice är en tjänst som ser till att man kan få ut kontanter genom att sälja eller belåna sina fakturor. Tjänsten ges av factoringbolag och banker och den gör det möjligt att få in pengar som man väntar på tidigare än vad som annars hade varit fallet.

Hur fungerar fakturabelåning?

När man belånar en faktura så utför man en slags försäljning till ett factoringbolag som kommer att ge en viss del av fakturans belopp som ett slags lån. Factoringbolaget kommer sedan att sköta indrivningen av fakturan och betala ut det resterande beloppet minus en serviceavgift då de fått in pengarna från kunden.

När ska man sälja en faktura?

Man ska sälja en faktura när man har ett behov av att snabbt få in kontanter, och då man kan dra större nytta av att få in pengarna snabbare än av att spara den lilla summa som serviceavgiften för tjänsten innebär.

Kan factoringbolag ta hand om inkassoärenden?

Factoringbolag tar hand om inkasso på så vis att de jobbar med att skicka påminnelser om fakturor till kunder, och även med att följa upp med inkasso då detta blir nödvändigt. Hur pass omfattande tjänsten är beror förstås på det factoringbolag som man vänder sig till.

Vilka fakturor kan man belåna eller sälja?

Man kan belåna en faktura eller sälja den då det factoringbolag som man vänder sig till anser att fakturan är av intresse. Factoringbolaget kommer att undersöka vilken kund det rör sig om för att bedöma risker innan de tackar ja till uppdraget.

Ska man välja ett svenskt eller utländskt factoringbolag?

Man ska välja ett factoringbolag som är verksamt på den svenska marknaden och som följer svenska regler för hantering av fakturor och inkasso. Det kan dock vara en fördel att jobba med ett företag som även erbjuder internationell fakturaservice då man kanske jobbar till viss del mot utlandet.