Inkasso

Från inkasso till Kronofogden

Ordet får de flesta att känna ett lätt obehag, inkasso, inget man vill se i sin brevlåda men visst kan misstag leda till att man till slut får ett kuvert med detta ord. Nu ska man dock komma ihåg att inkassobrev inte är så farliga och att de faktiskt betyder att man fortfarande har en chans att rätta till sitt misstag innan ärendet går vidare till Kronofogden där det blir till en betalningsanmärkning. För företag som upplever att det är alltför tidsödande med inkassoverksamhet så kan den här typen av verksamhet skötas av ett inkassobolag eller som en del av den tjänst som man får från ett factoringbolag.

Påminnelser som blir till inkassoåtgärder

När en faktura förfaller så kommer det normalt sett att skickas en påminnelse om att den ska betalas. Det här är något som företag tar hand om via email eller vanlig post. Man kanske rentav ringer sin kund för att fråga vad som händer med betalningen. För varje enskild kund så kan några dagars försening tyckas som en struntsak men för företag som inte har en särskild avdelning för fakturor och räkningar så är försenade betalningar en plåga. Det kostar dyrt i tid att skicka påminnelser och att till sist inte se någon annan utväg än inkasso för att få en kund att förstå att det faktiskt är allvar. Det är också därför som många företag lägger ut den här typen av uppgifter på en tredje part som till exempel ett inkassobolag.

Inkassoverksamhet

Idag kan olika typer av finansbolag driva inkassoverksamhet. I Sverige så måste man hålla sig till god inkassosed och marknaden är väl reglerad för att undvika metoder som kan upplevas som våldsamma och hotfulla. Factoringbolag jobbar ju med att köpa fakturor för att sedan driva in dessa. De kommer då även att ta hand om påminnelser och eventuellt om inkasso då detta blir relevant. För företag som måste använda sin tid och sina resurser till den dagliga verksamheten så är det en stor lättnad att slippa hantera fakturor som inte betalas i tid och som kanske till sist leder hela vägen till Kronofogden.